Zpracování osobních údajů

Kompletní podmínky ochrany osobních údajů (dle GDPR)

I. Základní ustanovení

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2002 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je provozovatel Ing. Petr Nádvorník, Zlončice 177, Zlončice; IČ: 07154836, Česká republika  (dále jen: „Správce“).
 3. Kontaktní Správce je možné kontaktovat na adrese mail@petrnadvorni.eu
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Subjekt údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání. Subjekt údajů není právnická osoba. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách (dále jen „Subjekt údajů„).
 6. Správce poskytuje prostřednictvím webu www.koktejly.eu služby a informace fyzickým i právnickým osobám, jejichž údaje zpracovává. Tyto osoby jsou Uživateli webu (dále jen „Uživatel“), a souhlasí se zpracováním veřejně a běžně dostupných informací. Uživatelé mají možnost se na webu registrovat, přičemž výslovně souhlasí s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů a získají vlastní uživatelský účet identifikovaný uživatelským jménem a chráněný heslem. Každý Subjekt údajů je Uživatelem, ale ne každý Uživatel musí být nutně Subjektem údajů.
 7. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které  mu byly poskytnuty Uživatelem při registraci na tomto webu anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění rezervačního požadavku, objednávky, poptávky či návštěvy webu Uživatelem.
 2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, věková kategorie, město či adresa, IČ/DIČ, číslo účtu).

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  – plnění smlouvy mezi Uživatelem a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  – oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů a telefonické kontaktování s nabídkami služeb a produktů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  – umožnění vytvoření uživatelského účtu Uživateli webu. Shromažďované osobní údaje zadávané při registraci (dále jen „registrační údaje“) jsou: e-mail z důvodu komunikace; zvolené uživatelské jméno z důvodu identifikace uživatele na webu, heslo z důvodu zabezpečení uživatelského účtu a nepovinně zadávané zobrazované jméno sloužící jako editovatelná náhrada uživatelského jména při publikování komentářů na webu.
  – poskytnutí služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Správcem; při těchto úkonech jsou vyžadovány a zpracovávány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné poskytnutí služby (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, věková kategorie, město či adresa) a provedení platby. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit. Z tohoto důvodu není nutný souhlas Uživatele s poskytnutím a zpracováním těchto údajů. Správce se zavazuje, že tyto údaje nebude využívat k jiné než vlastní obchodní činnosti.
  – Uživatel výslovně souhlasí s tím, že jeho kontaktní informace může být sdělena jinému Uživateli. K tomu dojde za předpokladu, že budou splněny podmínky pro spárování účastníků, typickým příkladem je vzájemné označení obou Uživatelů jako vhodného partnera k seznámení (dojde k tzv. shodě).
  – zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na základě oprávněného zájmu Správce.
 3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  -po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (až po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  – po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby pro uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  – podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy,účetní firmy,
 2. Při návštěvě webových stránek dochází i ke sběru dalších informací (blíže kapitola VI. těchto Zásad).

Správce předává osobní údaje pro tyto dané účely následujícím zpracovatelům: 
– Google LLC, se sídlem 1600 AmphitheatreParkwayMountainView, CA 94043 USA (statistické vyhodnocování, cílení reklamy, interní organizace práce),
– Seznam.cz a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 – Smíchov (cílení reklamy),
– případně dalším poskytovatelům zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI. Užívání webových stránek

 1. Tvorba uživatelského účtu
  – Údaje zadané při registraci na tomto webu jsou Uživatelské jméno, e-mail, heslo a zobrazované jméno. Vytvoření uživatelského účtu je podmínkou k umožnění vytvoření rezervace, zaslání poptávky či objednávky služeb. Zajišťuje všem Uživatelům stejné možnosti, umožňuje spárovat platby za služby s plátci a poskytuje možnost správy Uživatelových rezervací či objednávek.
 2. Sledování pohybu
  – Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymně.
  – Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb využívá Správce rovněž služeb společností Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre  Parkway, Mountain View, CA 94043 USA a Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 – Smíchov, které poskytují odpovídající technické prostředky (trackingové technologie). Tyto technologie pomáhají zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a služby a jakým způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit chování uživatele na webových stránkách za účelem snadnějšího a příjemnějšího nabízení služeb.
  – Při návštěvě webových stránek jsou pomocí pixelů a kódů umístěných na webových stránkách sbírány, shromažďovány a následně vyhodnocovány potřebné anonymní údaje. Tento nástroj zajišťuje propojení webových stránek s webovým prohlížečem návštěvníka, který zasílá informace o využívání webových stránek. Popis jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto odkazech:
  https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-2-dil-odpovedi-na-vaseotazky/
  https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
 3. Conversiontracking
  – Conversiontracking na webových stránkách zajišťuje sledování objednávek a registrací, ke kterým došlo po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu. Na základě tohoto sledování (pomocí konverzních cookies) je reklama na službu přizpůsobována zákazníkům. Dalším účelem sledování je vyhodnocování, které je podkladem pro zúčtování. Součástí konverzních cookies nejsou osobní údaje.
 4. Logovací soubory
  – Webový prohlížeč návštěvníka vysílá při každé návštěvě webových stránek informace o jeho uživatelských údajích. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají do logovacích souborů obsahují následující data: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresu, původní URL, z níž návštěvník na webové stránky přišel, množství přenesených dat a informaci o user agent (hlavička, kterou posílají prohlížeče jako svou identifikaci) zaslanou webovým prohlížečem návštěvníka (případně i typ a verzi prohlížeče a použitý operační systém).
  -Vyhodnocení logovacích souborů slouží k odhalování chyb a jejich rychlému odstranění. Vyhodnocování také slouží k řízení kapacity serveru a přispívá ke zkvalitnění nabídky.
 5. Cookies
  – Na webových stránkách jsou používány tyto cookies:
  – technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání webových stránek,
  – soubory cookies, jejichž ukládání je podmíněno souhlasem návštěvníka, které pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření nebo vyhodnocování za účelem zúčtování.
  – Návštěvník webových stránek má možnost ukládání souborů cookies zakázat, a to v nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.

VII. Práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má každý Uživatel právo:
  – na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  – na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  – na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  – vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  – na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  – odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.
 2. V případě, že chce Uživatel odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo omezit jejich použití, může tak učinit jednoduše zasláním žádosti na mail info@koktejly.eu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 3. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky, rezervace, poptávky či dotazu z libovolného formuláře na tomto webu potvrzuje Uživatel, že je seznámen s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Správce není odpovědný za údaje, které Uživatel sám zveřejní. Uživatel za takto zveřejněné údaje má vlastní odpovědnost a je si vědom toho, že zveřejnění údajů cizích osob může mít právní následky.
 3. Ne všechny body těchto Podmínek ochrany osobních údajů se týkají každého Uživatele. Uživatel by si měl být sám vědom, jaké údaje Správci či veřejně sděluje.
 4. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné pouze na tomto webu a při poskytování služeb na tomto webu Správcem nabízených. V případě, že tento web odkazuje na jiné webové stránky, ochrana údajů se řídí podmínkami příslušného webu. Jedná se zejména o sdílení příspěvků na sociálních sítích nebo reklamní odkazy.
 5. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 6. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 20. 5. 2018 a účinnosti dne 25. 5. 2018.